Ostuinfo

1. ÜLDISTE TINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1. Üldised tingimused kehtivad FashionKids.ee klientide (edaspidi Klient) ja FashionKids.ee omaniku Nordelect OÜ (FashionKids.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja FashionKids.ee vahelisi suhteid väljakujunenud head tavad, toodete hinnakiri ja müügitingimused.

1.4. FashionKids.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.FashionKids.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. FashionKids.ee ja Klient soovivad kaubelda www.FashionKids.ee kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.FashionKids.ee koduleheküljel tellimust vormistades ning makse sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. FashionKids.ee HINNAKIRI

2.1. Fashionkids.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on välja toodud Eurodes ning kohaletoimetamise kuluta. FashionKids.ee veebipoes olevad hinnad sisaldavad käibemaksu 20%

2.2 Tellitud kaubale hinnale lisandub kohale toimetamise teenustasu ehk postikulu, mille hind sõltub Kliendi poolt valitud tellimise vormistamisel valitud kättetoimetamise viisist.

2.3 www.FashionKids.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 5.1. määratud põhjusel.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE

3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.
3.2 Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3 Klient saab vajadusel muuta Ostukorvis olevate toodete koguseid, neid lisada ja ka Ostukorvist eemaldada.

3.4 Ostukorvis olevad tooted on kõikidele kliendile saadavad kuni tellimuse kinnitamiseni, ostukorvis olevad tooted ei ole broneeritud.
3.5 Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Tellima“ ning täita etteantud blokid: 
Maksja nimi- ja Perekonnanimi, e-mail, Maksja aadress või Kohaletimetamise aadress, Tarneviis ja Makseviis.
3.6 Tellimus sooritatakse kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Kinnita tellimus“.

3.7 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast.

3.8  Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: ülekandega pangakontole, SEB, Swedbank võiNordea pangalingiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1 Peale lepingu jõustumist ja tingimuste täitmist, mis on toodud punktis 3.7 ja 1.5, saadetakse tooted kohale, Kliendi poolt esitatud aadresile.

4.2 Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimustele , toimetatakse pakk kuni 3 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul Kliendile.

4.3 Omniva vahendusel väljaspool Eesti Vabariiki I tsoon : hind : 15.- Eur(Armeenia, Austraalia, Austria, Belgia, Bulgaaria, Brasiilia, Hispaania,Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Luxemburg, Malta, Moldova, Norra,Poola,Portugal,Prantsusmaa,Rootsi,Rumeenia,Saksamaa,Slovakkia,Sloveenia,Soome,Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi,Türgi Ukraina, Ungari, Valgevene, Venemaa).

4.4 Omniva vahendusel väljaspool Eesti Vabariiki - II tsoon: Araabia Ühendemiraadid, Ecuadori Vabarii, Tadžikistani Vabariik, ülejäänud riike vt. Siit https://www.omniva.ee/public/files/failid/Hinnakiri_Standardpakk_ari_eng.pdf

5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE, TAGASTAMINE, JA VAHETAMINE.

5.1 Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale. Lepingust taganemiseks tuleb Tellijal saata e-kiri (tagastamise avaldus) aadressile info@FashionKids.ee tagastatava kauba nimekirja ning kontonumbriga, kuhu soovitakse rahatagastust.

5.2Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja avamata originaalpakendis. Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Tarbija peab pakkujalt saadud raha ja muud esemed tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest ( VÕS § 56 lg3). Kauba kättesaamise kohta saadetakse kliendile vastavsisuline kinnituskiri, et tagastatud kaup on kätte saadud.

5.3 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul.

5.4 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient antud tootepakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul.

5.5 Kauba tagastamise kulud kannab ostja.Tagastus tuleb saata FashionKidsi kodulehel märgitud kontaktaadresile 30 päeva jooksul, alates tagastuse teavituse saatmisest.

5.6  Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu . Uue vahetatud toote postitamise eest  tasub Nordelect OÜ (FashionKids)

6. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS.

6.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2  Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga. (VÕS § 222 lg1)

6.3 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@FashionKids.ee pretensioon kus on ära märgitud Kliendi nimi ja kontaktandmed , tellimuse number, tellimuse kuupäev  ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ja pildid. Vastav avaldus peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist.  Nimetatud tähtaja tähtajal ilmnenud defekti kohta mitte teatamise korral ei ole Kliendil õigus Nordelect  OÜ-lt  )FashionKids) nõuda toote parandamist ega vahetamist.

FashionKids ei vastuta:

·         Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

·         defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

·         toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.


7. VASTUTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD.

7.1. FashionKids.ee vastutab Kliendi ees FashionKids.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab FashionKids.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4 FashionKids.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5 . FashionKids.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

7.6 FashionKids.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (e-fashion.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel


8. MUUD TINGIMUSED.

8.1 FashionKids.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel. . FashionKids.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud FashionKids.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist FashionKids.ee andmebaasist.

8.2 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja FashionKids.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. E-fashion.ee-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.